Mobiele

Ouders die kiezen voor een inclusief traject van hun kind in het gewoon onderwijs, kunnen voor extra ondersteuning ook in De Parel terecht.
De begeleiding kan zowel geboden worden ter ondersteuning van kinderen met (een vermoeden van) een beperking in de kinderopvang,
in het gewoon onderwijs als in de thuissituatie.

Op school
Wanneer ouders kiezen voor een inclusief traject, kan hun kind met een beperking naar school gaan in het gewoon onderwijs en kan er vanuit De Parel ondersteuning geboden worden tijdens de schooluren. Samen met ouders, de school en eventuele andere hulpverleners worden de doelstellingen van de begeleiding opgesteld. Een leerkracht of opvoeder vanuit De Parel deelt wekelijks zijn/haar deskundigheid door actief deel te nemen aan het klasgebeuren 
en aanpassingen te doen voor het kind met een beperking. 

De begeleiding die geboden wordt door een leerkracht van De Parel maakt deel uit van het ondersteuningsnetwerk.
Het aantal uren begeleiding waar een kind recht op heeft is afhankelijk van het soort verslag dat opgemaakt wordt door het CLB (gemotiveerd
verslag type 2 of verslag type 2).

De begeleiding geboden door een opvoeder van De Parel duurt maximaal 3 uur. 
We kunnen kinderen begeleiden in scholen die binnen een straal van 30 km rond De Parel gesitueerd zijn (of maximale verplaatsingstijd van 30 minuten).
Kinderen die mobiele ondersteuning krijgen op school kunnen, indien hier vraag naar is, tijdens de schoolvakanties aansluiten bij de vakantiewerking van De Parel.

Aan huis
Vanuit De Parel hebben we de mogelijkheid om begeleiding aan huis te bieden. Samen met ouders stellen we op basis van hun vragen de doelstellingen
van de begeleiding op.

In de kinderopvang

Wanneer ouders van jonge kinderen met een vermoeden van een beperking op zoek gaan naar een kinderopvang, heeft de kinderopvang soms
vragen of nood aan extra helpende handen. Vanuit De Parel kan zowel praktische ondersteuning (bij eetsituaties) als pedagogische ondersteuning,
zoals tips naar aanpak en begeleiding, geboden worden.