Op school zijn er onderwijzers en kleuterleiders aan het werk, de meesten zijn klastitularis. Enkelen zijn gedeeltelijk klasvrij voor coördinerende opdrachten en/of individuele begeleiding. Er is ook een leerkracht lichamelijke opvoeding en een leerkracht muzische vorming en expressie. Enkele leerkrachten zijn tewerkgesteld binnen het ondersteuningsnetwerk. 

In de leefgroep zijn opvoeders aan het werk die instaan voor de pedagogische begeleiding van de kinderen tijdens middagsituaties, op woensdagnamiddag en schoolvakanties. Elke leefgroep heeft 2 vaste opvoeders die instaan voor de zorg van het kind tijdens het eten, de activiteiten en contacten met de ouders. Enkele opvoeders staan ook in voor mobiele begeleiding. 

In De Parel staan de kinesitherapeuten, logopedisten en een ergotherapeut in voor de therapieën: individueel, in klasverband of met een kleiner groepje leerlingen. Opnieuw wordt in multidisciplinair overleg bepaald welk kind therapie krijgt. Deze beslissing kan ook gestuurd worden door ouders of een arts. 

Er zijn kinderverzorgsters die ter beschikking staan van alle groepen. Zindelijkheidstraining, verzorging, assistentie bij de maaltijden, hulp bij aan- en uitkleden,… zijn enkele van hun opdrachten. 

Daarnaast is er een verpleegkundige beschikbaar om medische problemen of vragen mee op te volgen. De orthopedagogen ondersteunen en bewaken de pedagogisch-didactische werking van de school. De teamcoaches hebben deze taak voor de leefgroepen. De directeurs (van onderwijs en zorg) coördineren het geheel.