Schoolaanvullende

Kinderen die naar school gaan in De Parel kunnen tijdens de klasvrije momenten aansluiten in de leefgroep. De vijf leefgroepen zijn gehuisvest in De Parel, in dezelfde gebouwen als de school. Soms maakt de klas en de leefgroep zelfs gebruik van dezelfde locatie, waardoor kinderen in hun gekende en vertrouwde omgeving kunnen blijven. De leefgroepsruimte is een woon- en ontspanningsruimte, huiselijk ingericht met een eet- en speelhoek.

In de leefgroepen wordt er ruim de tijd genomen voor de warme maaltijd tijdens de middagsituatie. We kijken voor elk kind wat het (aan)kan tijdens de maaltijd, op vlak van zelfredzaamheid en vrijetijdsinvulling. 

Op woensdagnamiddag is er een uitgebreid activiteitenaanbod per leefgroep die zowel een ontspannend karakter hebben en tegelijkertijd stimuleren werken: zwemmen, fietsen, snoezelen, wandelen, bosspel, uitstap naar zee, film, een sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, verwennamiddag, koken, knutselen, spelnamiddag,…

Tijdens de vakantie 

Ook tijdens de vakanties kan beroep gedaan worden op opvang door de vertrouwde opvoeders. Tijdens de schoolvakanties zijn we geopend in de krokusvakantie, één week in de paasvakantie, vier weken in de zomervakantie en in de herfstvakantie.