Klik op de naam van de klas/leefgroep om hun avonturen op de blog te lezen!

Onderwijs & zorg

Welkom in De Parel. Bij ons kunnen kinderen terecht van 2,5 tot 13 jaar met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. 
We bieden zowel onderwijs (type 2) als extra ondersteuning aan in leefgroepen: dagopvang, verblijf en mobiele begeleiding. 
De Parel is een samenwerkingsverband in Roeselare tussen BuBaO De Hagewinde en Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald.

Wie zijn wij?

De Parel streeft naar de optimale ontplooiing van elk kind. We vertrekken vanuit de talenten en mogelijkheden van de kinderen en hebben daarnaast aandacht voor de individuele noden. 

Klik hier voor meer informatie.

In De Parel werkt een uitgebreid team van leerkrachten, opvoeders, kinesitherapeuten, logopedisten,… 

Klik hier voor meer informatie.

Kalender

Klik hier voor een uitgebreid overzicht.

Leefgroepen

Voor veel kinderen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking is de ondersteuning die geboden wordt vanuit buitengewoon onderwijs onvoldoende. De zorgvraag van deze kinderen is groter zodat bijkomende begeleiding aangewezen is. 

Klik op de icoontjes voor meer informatie.

Tijdens de middag, op woensdagnamiddag en in vakanties kunnen kinderen aansluiten in de leefgroep.

Overnachten is mogelijk op maandag-, dinsdag- en donderdagavond.

Mobiele begeleiding & ondersteuningsnetwerk

Ouders die kiezen voor een inclusief traject van hun kind in het gewoon onderwijs, kunnen voor extra ondersteuning ook in De Parel terecht. De begeleiding kan zowel geboden worden ter ondersteuning van kinderen met (een vermoeden van) een beperking in de kinderopvang, in het gewoon onderwijs als in de thuissituatie. 

Op school

In de kinderopvang

Praktische informatie

De kinderen kunnen dagelijks worden opgehaald met het gemeenschappelijk busvervoer.

Indien een kind niet met de schoolbus komt, kan het gebracht en/of afgehaald worden. Tijdens de schoolweken is dit vanaf 7u en tot 18u. Tijdens de schoolvakanties van 7u30 tot 17u.

Kinderen die ’s morgens met de schoolbus gebracht worden en in de leefgroep verblijven na 16.00 uur, kunnen ’s avonds afgehaald worden tot 18u. Of omgekeerd: kinderen kunnen ’s morgens gebracht worden naar de morgenopvang en ’s avonds meegaan met de bus. We streven wel naar een vaste regeling.

Op woensdagavond om 17.00 uur en tijdens de vakantiewerking wordt er busvervoer vanuit dagopvang georganiseerd.  Woon je binnen een straal van 15 km van De Parel dan is dit busvervoer gratis. Woon je verder dan vragen we een bijdrage van 0,50 € per km/per rit en wordt er gebruik gemaakt van een gemeenschappelijk opstapplaats.

Om onderwijs te kunnen volgen in de Parel dient het CLB een doorverwijzingsverslag type 2 op te maken. Voor de extra begeleiding vanuit de leefgroepen, zijn de administratieve voorwaarden en kostprijs afhankelijk of er gebruik gemaakt wordt van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) of niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (n-RTH).

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)
Er is een vermoeden van een matig verstandelijke beperking én er is nog geen ondersteuning geweest voor uw kind op basis van niet rechtstreeks toegankelijke hulp. U kan gedurende beperkte tijd gebruik maken van onderstaande modules. De modules mogen ook met elkaar gecombineerd worden.

  • Schoolaanvullende dagopvang 
  • Mobiele begeleiding
  • Verblijf (lage frequentie)

In tegenstelling tot niet-rechtstreeks toegankelijke hulp, is deze hulp gelimiteerd per kalenderjaar. Voor meer informatie kunt u hiervoor terecht bij een van de teamcoaches van de Parel.

Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (n-RTH)

Een multidisciplinair team (bv. CLB of COS) dient een A-document (aanmeldingsformulier) in te vullen.  Deze aanvraag komt bij de dienst indicatiestelling terecht van de intersectorale toegangspoort. Deze dienst zal op basis van de ontvangen informatie één of meerdere modules toekennen aan uw kind.

  • Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met een handicap
  • Schoolaanvullende dagopvang voor minderjaren met een handicap
  • Verblijf voor minderjarigen met een handicap (lage frequentie)


De bijdrage die u als ouder betaalt, is afhankelijk van de ondersteuning waar uw kind gebruik van maakt.